Upgrade procedure

De laatste versie van solidThinking is:

Evolve (Windows)
Evolve (Mac OS X)

Inspire (Windows)
Inspire (Mac OS X)

2017 build 7305 (December 2016)
2017 build 7305 (December 2016)

2018 (Februari 2018)
2017 build 7305 (December 2016)

Voor het verkrijgen van de laatste versie van solidThinking Evolve en/of Inspire, bezoekt u onze webshop om daar uw upgrade te bestellen.

Nieuw in solidThinking 2018

 

Evolve 2018

(nog niet gereleased)
 

Inspire 2018

 • Lattice Optimalisatie
  Inspire 2018 is in staat om structuren met kleine, in lengte en dikte variërende staafjes te vullen om zodoende een nog lichtere en optimalere vorm te krijgen. De voordelen:
  • In implantaten voor medische toepassingen kan weefsel en botten doorgroeien;
  • Warmte-afvoerontwerpen waar de lucht makkelijk kan doorstromen;
  • Opvulling van holle producten in plaats van een willekeurig arceringspatroon.
 • Betere 3D printondersteuning
  Inspire 2018 heeft een aantal functies om het correct in 3D printen te vergemakkelijken:
  • Beperk overhang tot een aangegeven hoek;
  • Lattice structuren kunnen in STL worden geëxporteerd.
 • PolyNURBS verbeteringen
  Het is nu makkelijker dan ooit om superstrakke PolyNURBS geometrie toe te passen op een gegenereerde vorm:
  • Automatisch passen van een PolyNURBS huid om de geoptimaliseerde vorm zo goed mogelijk te benaderen;
  • Scherpe randen creëren;
  • Vlakke oppervlakken creëren;
  • PolyNURBS geometrie over laten vloeien in onderliggende, bestaande geometrie.
 • Spreadsheet Koppeling
  Het is nu mogelijk om meerdere belastingssituaties in een spreadsheet te koppelen aan de berekening om snel meerdere krachtsituaties te onderzoeken.
 • Motion
  Er zijn meerdere verbeteringen aan de Inspire Motion Module toegevoegd:
  • Wrijving opgeven voor draaipunten;
  • Wijzig motoreigenschappen met de nieuwe Profile Editor;
  • Verplaats punten en geometrie interactief en direct op het scherm.
 • Nieuwe Verbindingsopties
  Bij het maken van Mid Surface Geometry voor plaatwerk kunt u nu puntlasverbindingen toevoegen. Het is ook mogelijk het lasmateriaal te specificeren.
 • Geen Mac OS X versie
  Na versie 2017.1 is er geen Mac versie meer ontwikkeld. Mac gebruikers kunnen migreren naar de online variant Inspire Unlimited op http://unlimited.solidthinking.com/inspire/.

Nieuw in solidThinking 2017

 

Evolve 2017

 • Symmetrisch werken - Het spiegelen en radiaal kopiëren van objecten geschiedt nu via de nieuwe Planar Symmetry en Radial Symmetry tools.
 • Loft en Sweep Feedback - De Loft en Sweep tools geven nu beter aan wat er mis ging mocht een bewerking mislukken.
 • Lengteparameter - Een lengteparameter is eindelijk toegevoegd aan de Line en Rounded Polyline tools!
 • Curve Offset - Bij het gebruik van de Curve Offset tool kunt u nu ook direct oppervlakranden selecteren.
 • Scherptediepte - Alle afbeeldingen die binnen Evolve zijn gerenderd bevatten een dieptekanaal (tiff). Dit Z-Diepte kanaal kan nu worden opgeslagen in de Image Browser en gebruikt in tools zoals Photoshop om de natuurlijke vervaging van elementen op voor- en achtergrond tijdens het kijken door een cameralens te simuleren.
 • Import/Export bestand - De gebruikersinterface voor het importeren en exporteren van IGES en STEP bestanden is gelijkgetrokken en bevat nu de optie om de Parasolid of de Core Technologies bibliotheek te kiezen. Daardoor hoeft nu niet meer te worden gekozen tussen twee IGES en STEP opties bij het openen en opslaan van bestanden.
 • SVG Formaat - Evolve ondersteunt nu de import en export van SVG bestanden.
 • PDF 2D Formaat - Evolve exporteert nu ook 2D PDF’s.
 • DWG en DXF Update - Ondersteuning voor de AutoCAD Drawing (.dwg) en AutoCAD Drawing Exchange (.dxf) formaten is bijgewerkt.
 • Quick Help Link - U heeft nu directe toegang tot de help files door het op het ? icoon in het controlepaneel te klikken.
 • Achtergrondafbeelding - U kunt nu een achtergrondafbeelding verbergen.
 • KeyShot Live Link - De KeyShot plug-in ondersteunt nu Live Linking met KeyShot versie 6.
 

Inspire 2017

Beweging
 • Motion werkbalk - Nieuwe tools op een Motion Werkbalk kunnen gebruikt worden om uw model in beweging te zetten, animeren en een bewegingsanalyse uit te voeren.
 • Grondonderdelen - De nieuwe Ground tool stelt u in staat één of meer onderdelen aan te wijzen als vaste vloer die daardoor niet zullen bewegen tijdens een bewegingsanalyse.
 • Rigid Groups - De nieuwe Rigid Groups tool zorgt ervoor dat een groep onderdelen behandeld wordt als een stijf gedeelte tijdens een bewegingsanalyse.
 • Verbindingen - Met de verbeterde Joints tool kunt u aangrenzende onderdelen met elkaar verbinden en aangeven of ze vast verbonden, actief of vrij zijn. Er is ook een grotere variatie verbindingstypes beschikbaar (scharnier, cilindrisch, verplaatsend, kogelgewricht en vlak) en ook meer gebieden waarop u deze kunt toepassen (spherisch, cilindrisch, plat en verdeeld over meerdere vlakken).
 • Motors - Met de nieuwe Motors tool kunt u onderdelen laten draaien en met ingebouwde profielfuncties de hoek, snelheid en acceleratie bepalen. De Use Controller optie zorgt voor een betere diagnose van een vastloper of als de motor afslaat.
 • Actuators - Met de nieuwe Actuators tool kunt u eenvoudig onderdelen verplaatsen en met ingebouwde profielfuncties de verplaatsing, snelheid en acceleratie bepalen. Met de Connected Parts optie kunnen verbonden onderdelen dan ook automatisch meebewegen.
 • Veringen - De nieuwe Springs tools stelt u in staat om schroefveren en torsieveren tussen onderdelen te creëren. De beweging van de veerdempers kan gevisualiseerd worden tijdens de analyse en evaluatie van de bewegingsresultaten.
 • Zwaartekracht - Met de nieuwe Gravity tool kunt u de richting van de zwaartekracht in uw model bepalen en deze zelf heroriënteren met de Move tool.
 • Run Motion Analyse - U kunt een bewegingsanalyse draaien met de Quick Run knop op het Analyze icoon om direct feedback te krijgen over hoe uw model bewegen zou. Gebruik Run Settings om te bepalen of u een statische of vergankelijke analyse wilt en om andere parameters te definiëren.
 • Bewegingsresultaten analyseren - Resultaten van een bewegingsanalyse kunnen worden afgespeeld voor de beoordeling. Resultaten als krachten, verplaatsing, snelheid, e.d. kunnen in een grafiek uitgewerkt worden door te klikken op de entiteit of deze in de Model Browser te selecteren. Een menu bij de grafiek stelt u in de staat om de resultaten in .csv formaat te exporteren.

Geometrie

 • Partities - De nieuwe Partition tool kan gebruikt worden om een onderdeel in non-design en design regio’s op te delen door een gat, holte of vlak te selecteren met een offset.

Structuur

 • Rijgpatronen - Rijgpatronen (Bead patterns) zijn van de Property Editor naar de Structure werkbalk verplaatst. De visualisatie is veranderd om duidelijker te maken waar de rijggrenzen liggen.
 • Vaste bevestigingen en verbindingen - Met het definiëren van verbindingen kunt u nu verankerde bouten, schroeven en(schuif-)pinnen creëren die fungeren als ondersteuning bij dragende onderdelen.
 • Bevestigingsoptimalisatie - Bij het optimaliseren met verankerde bevestigingen en cilindrische ondersteuningen, kunt u nu de axiale en dwarskrachten beperken. Dit gaat via de Property Editor.
 • Verbindingskracht - U kunt nu de verbindingskracht bepalen in de Property Editor, waardoor axiale en dwarskrachten van verankerde bevestigingen, verbindingen en cilindrische ondersteuningen beter benaderd kunnen worden.
 • Contact tussen onderdelen - Contactpunten kunnen nu tussen oppervlakken of handmatig tussen onderdelen gedefinieerd worden.

Nieuw in solidThinking 2016

 

Evolve 2016

Modelleren
 • Vanuit het centrum - De Rechthoek, Kubus, Vlak, PolyCube, PolyPlane tools hebben nu de opties om vanuit het centrum gecreëerd te worden (druk CTRL in als u de tool aanklikt).
 • Verbeterde Loft & Sweep tools - De Loft & Sweep tools ondersteunen nu automatische oriëntatie van profielen en vele parameters om de oriëntatie te beïnvloeden. Bovendien hoeven de geleidecurven de profielen nu niet meer te raken.

PolyNURB Modelleren

 • Nieuwe Edge Bridge tool - Het is nu mogelijk om edges te overbruggen met een polygoon. Het overbruggen van polygonen was al mogelijk.
 • Verbeterde Face Bridge tool - Evolve zoekt automatische de kortste weg om twee polygonen te verbinden. U hoeft niet langer tegenoverliggende punten aan te geven.
 • Nieuwe Edge-Scherpte tool - Edges in een Polynurb object kunnen nu een onafhankelijke scherpte krijgen.
 • Nieuwe geavanceerde Selectiemodus voor PolyNURBS - Klik op de Advanced Mode knop bij het bewerken van een PolyNurb om snel en interactief een rij edges of polygonen te selecteren.

  Ook is het verplaatsen van polygonen en vlakken verbeterd doordat ze nu het object als referentie gebruiken en niet het standaard assenstelsel.

Modelanalyse

 • Nieuwe Hoek-analyse (Draft) - Evolve berekent nu automatisch of producten eenvoudig gegoten kunnen worden of dat er een extra helling aan vlakken dient te worden gegeven..

Curven

 • Verbeterde Divide Curve tool - U kunt nu een curve opdelen in stukken terwijl de basiscurve in de geschiedenis behouden blijft.
 • Nieuwe Intersect Curve tool - Selecteer eenvoudigweg een stel curven en klik stukken aan om weg te snijden. Wijzig eenvoudig uw keuze achteraf!

Modellen bewerken

 • Verbeterde Rotatie tool - U kunt nu visueel aangeven vanaf welke hoek uw rotatie begint.

Nieuwe Renderfuncties

 • SnapShot functie - Leg vlug de inhoud van een venster vast met éen druk op de knop.
 • Pauzeer de Rendering nu interactief - Klik nogmaals op de Render Modus knop in het venster om de realtime render te pauzeren.
 • Automatisch grondvlak - U hoeft nu geen vlak meer te tekenen om een ondergrond voor een render te verkrijgen, een enkel vinkje is voldoende om deze aan te zetten. De vloer plaatst zich onder de laagst zichtbare geometrie, er worden automatisch schaduwen op geworpen en reflecties zijn optioneel.
 • 360° panorama render - U kunt nu een panorama renderen en ook direct uw eigen HDRI afbeelding maken.
 • Metallic optie voor kunststof - Voor alle plastic gebaseerde materialen kunt u nu een metallic vlok toepassen en daar de afmeting, zichtbaarheid, dichtheid en kleur van bepalen.
 • Nieuw IBL bestandsformaat - Kies een IBL afbeelding als achtergrond om direct een synchrone HDRI en hoge resolutie achtergrondafbeelding tegelijk te plaatsen.
 • Afbeeldingsmaat - U kunt nu de beeldverhouding van uw render vast zetten en snel liggend of staand zetten.

Gebruikersinterface en workflow updates

 • Nieuwe Snap-opties - U kunt nu snappen naar Intersections en de symmetrie-as van 3D objecten.

  Snappen naar Eindpunten, Midden en Curven worden nu automatisch actief als u het actieve punt (turquoise) van Verplaatsen, Roteren en Verschalen verplaatst.

 • Gebruik Spacebar én Enter - U kunt nu zowel ENTER als SPATIEBALK gebruiken om een commando te beëindigen.
 • Fout Feedback - Wanneer een bewerking niet kan worden uitgevoerd verschijnt er een uitroepteken bij het object in de World Browser. Houd uw muis hierover om meer te weten te komen over de fout.
 • Camera blokkeren - U kunt nu met één muisklik het zicht op uw model vastzetten door de camera te blokkeren (slot-icoontje).
 • Verbeterde Image browser - Afbeeldingen in de Image Browser bevatten nu veel nuttige informatie, zoals de gebruikte render-instellingen van de render.
 • Meer controle in het Finale Rendervenster - U kunt nu de pauze knop gebruiken om direct in de Image Browser af te lezen hoe lang de render nog gaat duren.
 • Interactieve Achtergrondafbeelding - U kunt nu een achtergrondafbeelding direct in het modelleervenster manipuleren.
 • Bestandsvoorbeeld - Er wordt nu een schermafdruk opgeslagen met het bestand zodat u makkelijk kunt zien hoe het bestand eruit ziet in de bestandsverkenner op uw computer.

Besturingssysteem-updates

 • Mac OS X 10.11 El Capitan en Windows 10 nu officieel ondersteund
 

Inspire 2016

PolyNURBS Tools
 • Create PolyNURBS - Met de nieuwe Create tool maakt u net als in Evolve de mooiste organische geometrie van PolyNURBS.
 • Wrap - De nieuwe Wrap tool stelt u in staat om snel de grillige door Inspire gegenereerde geometrie over te trekken met PolyNURBS.
 • Toevoegen/Verwijderen - De nieuwe +/- tool stelt u in staat om vlakken van bestaande geometrie uit te bouwen met nieuwe geometrie om zo snel de basisvorm van een polyNURBS object te kunnen opbouwen.
 • Loop - Met de nieuwe Loop tool kunt u een edge-loop rond bestaande geometrie trekken en zo de vorm snel verfijnen.
 • Bridge - Met de nieuwe Bridge tool kunt u twee stukken geometrie vloeiend met elkaar verbinden. U kunt het ook gebruiken om een gat in bestaande geometrie te creëren.
 • Sharpen - De nieuwe Sharpen tool zorgt ervoor dat u de randen van geometrie eenvoudig en snel kunt verscherpen.

Geometrie Tools

 • Midsurface - Met de nieuwe Midsurface tool kunt u 2D sheets vanuit dunne geometrie vinden en extraheren. Deze sheets rekenen veel sneller door en zijn eenvoudiger te bewerken.
 • Spiegelen - Met de nieuwe Mirror tool kunt u geslecteerde onderdelen spiegelen langs een symmetrievlak.
 • Schalen - Met de nieuwe Scale tool kunt u geselecteerde onderdelen verschalen.
 • Omwentelen - Met de nieuwe Revolve tool kunt u een plat vlak laten omwentelen langs een rand, een lijn of een cilindrisch gat. U kunt ook een nieuw onderdeel creëren door de CTRL of SHIFT toets in te houden tijdens het rondtrekken.
 • Push/Pull - De vernieuwde Push/Pull tool zorgt ervoor dat u een nieuw onderdeel kunt creëren door de CTRL of SHIFT toets in te houden tijdens het omhoogtrekken.

Gebruikersinterface

 • Doorsnedes - Met de nieuwe Section Cut tool kunt u realtime 2D doorsnedes van uw model bekijken.
 • Move Tool - De vernieuwde Move tool heeft verbeterde grafische grijppunten om makkelijker te kunnen bedienen. U kunt ook dubbelklikken om de tool te herpositioneren.

Instellingstools

 • Gedwongen Verplaatsing - De nieuwe Enforced Displacements tool kan gebruikt worden als u niet weet hoeveel kracht er nodig is voor een verplaatsing, maar u wel weet dat een onderdeel een bepaalde afstand verplaatst. Denk aan klikvingers.
 • Hoeksnelheid en Acceleratie - Met de nieuwe Angular Velocity and Accelerations tool kunt u de rotatiesnelheid en -as van het complete model definiëren.
 • G-Krachten - De nieuwe g-Loads tool stelt u in staat een model te simuleren dat accelereert en zo een kracht overbrengt op alle onderdelen in het model.
 • Temperatuurbelastingen - Met de nieuwe Temperatures tool kunt u de effecten van temperatuurwisselingen op uw model simuleren.

Optimalisatie en Analyse

 • Doorbuigingsanalyse - U kunt nu uw model analyseren op verschillende manieren van doorbuiging om te voorspellen wanneer een onderdeel zal buigen of bezwijken onder belasting.
 • Resultaten Vergelijken - De nieuwe Compare tool zorgt ervoor dat u de resultaten van de analyses of optimalisatieruns met elkaar kunt vergelijken om zo te kiezen voor de meest stijve, lichte of anderzijds optimale oplossing voor een ontwerpprobleem.
 • Annotaties - U kunt nu annotaties toevoegen aan specifieke locaties in uw model om daar informatie af te lezen.

Bestandsimport / Export

 • PDM - Met Inspire kunt u nu modellen uit Teamcenter of Windchill PDM systemen openen. Het is ook mogelijk om Inspire bestanden weer te exporteren naar uw PDM systeem.

Nieuw in solidThinking 2015

 

Evolve 2015

Modelleren
 • PolyMesh naar NURBS Conversie - Polymesh objecten kunnen automatisch naar volkomen gladde NURBS vlakken geconverteerd worden met slechts éen vinkje!
 • Alle bestaande PolyNURBS tools zijn verbeterd om de functionaliteit en de robuustheid te verhogen.
 • Polymesh objecten kunnen gebruikt worden met alle surface en solid tools met behoud van de ontwerpgeschiedenis.
 • De nieuwe Edit PolyMesh tool combineert het bewerken van vertices, randen en vlakken in één tool om het bewerken van polymeshes te vereenvoudigen. Ze hebben interactieve functies voor het afronden van randen en het extruderen, naar binnen zetten en verplaatsen van vlakken.
 • De nieuwe Combine PolyMesh tool stelt u in staat afzonderlijke polygoon-objecten te combineren tot één polymesh structuur.
 • De nieuwe Bridge Faces tool maakt het mogelijk twee polygonen in een PolyMesh object vloeiend te verbinden, negatief of positief.
 • De verbeterde Extrude tool stelt u nu in staat om extrusies toe te passen op meerdere objecten tegelijk en bevat mogelijkheden voor symmetrie en het extruderen tot aan een object. Bovendien is het nu ook mogelijk om randen van vlakken te extruderen.
 • Houd CTRL in tijdens het selecteren van de Extrude tool om de single-object modus te activeren, waarmee interactief geometrie gecreëerd kan worden.
 • De Loft tool beschikt nu over oppervlak-controle d.m.v. vectoren en de mogelijkheid om vertices te plaatsen voor nog meer vormcontrole over het oppervlak. Daarnaast kunt u nu profielen en rails omwisselen.
 • De Sweep tool beschikt nu ook over controle d.m.v. vectoren en vertices voor meer controle over de vorm van het oppervlak.
 • De nieuwe Drafting View tool stelt u in staat om te selecteren welke objecten u in de tekenomgeving wilt gebruiken.
 • De nieuwe Doorsnede-tool stelt u in staat om doorsnede-aanzichten te maken voor de modelleer- én tekenomgeving. De doorsnedes hebben arceringen, verborgen lijnen weergave en anti-alias voor een verbeterde weergave.
 • Teken curven direct op een 3D oppervlak.
 • De Combine tool is verbeterd om robuustere geometrie te creëren.
 • De workflow voor de Trim tool is versimpeld. Curven en oppervlakken kunnen nu door elkaar geselecteerd worden en Evolve komt met het meest logische resultaat (wat natuurlijk nog aanpasbaar is). Een nieuwe optie, Perpendicular to Surface, maakt het mogelijk om curven loodrecht op het oppervlak te projecteren en trimmen. Bovendien krijgt u nu losse objecten indien u kiest om beide delen te behouden.
 • Bij de vernieuwde Face Extract tool ontstaan meerdere objecten in één handeling.
 • De vernieuwde Boolean Union tool maakt nu nog beter opgeschoonde geometrie.
 • De tekenomgeving bevat nu doorsnede-aanzichten met doorsnede, verborgen lijnen en anti-alias voor een verbeterde tekenkwaliteit.
 • De Path Cast tool heet nu Curve Projection.
 • De Lathe tool heet nu Revolve.

Rendering

 • De nieuwe en verbeterde interactieve renderingmodus is krachtiger en robuuster en wordt nu direct uitgevoerd in de modelaanzichten!
 • Evolve's nieuwe render engine, evoRender, bevat een nieuwe rendertechnologie en compleet vernieuwde gebruikersinterface.
 • Rendertools zijn nu toegankelijk vanaf een toolbar boven de aanzichten en materiaal, omgeving, en rendereigenschappen kunnen aangepast worden in het Control Panel.
 • De nieuwe Missing Texture Locator tool helpt met het opsporen van missende texturen behorende bij .stl en .obj imports.
 • Evolve ondersteunt nu KeyShot versie 5.

Gebruikersinterface / Workflow

 • Het Undo commando is nu robuuster en kan nu ook toegepast worden op alle tussenstappen zoals puntbewerking.
 • De World Browser is nu georganiseerd met Tabs waardoor je makkelijker toegang hebt tot objecten, lagen, materialen, camera’s, lichten, constructievlakken, maten en tekenaanzichten.
 • Eenheden worden nu weergegeven in de console en in het Control Panel waar nodig. Waarden in verschillende eenheden worden automatisch geconverteerd naar de huidige eenheid.
 • Tijdens het importeren van geometrie wordt u gevraagd om de toegekende eenheden te gebruiken of deze te converteren naar de huidige eenheden.
 • U kunt nu de meeste sneltoetsen naar eigen smaak aanpassen en aanmaken.
 • De sneltoetsen voor Translate, Rotate, Scale zijn gewijzigd naar respectievelijk W, E en R.
 • Tijdens het bewerken van polymesh objecten kunnen de sneltoetsen A, S en D gebruikt worden voor het bewerken van hoekpunten, lijnen en vlakken.
 • De sneltoetsen voor het aan laten geven van eind- en middelpunten zijn verwisseld; dit zijn nu resp. de Alt en Ctrl toetsen. Om ze te laten ‘snappen’ aan curves, gebruikt het ‘snappen’ van raaklijnen niet meer dezelfde sneltoets en deze is alleen toegankelijk via de Snaps Toolbar./li>
 • Shift en Ctrl kunnen verwisseld worden om de schuif- en zoomcontrols te gebruiken zoals in Rhino.
 • Sneltoetsen toegevoegd voor het aanpassen van een selectie:
  • Shift voor het selecteren van meerdere objecten.
  • Voor het verwijderen van meerdere objecten uit een selectie houdt u de Ctrl+Shift ingedrukt.
  • Om de selectie van meerdere objecten om te draaien, houdt u Ctrl ingedrukt.
 • Er zijn ook nieuwe sneltoetsen om u te helpen met het selecteren van doorlopende randen en lijnen:
  • Wanneer u in de Edit Edges modus van de Edit Polymesh tool zit, houdt Shift ingedrukt om een doorlopende rand te selecteren. Voor het deselecteren hiervan houdt u Ctrl+Shift ingedrukt.
  • Hetzelfde geldt voor het selecteren en deselecteren van aangrenzende curven tijdens de console prompt van de Loft, Sweep en Patch tools.
 • Onscreen feedback toegevoegd voor snaps bij een muis-over om de beschikbare snap te identificeren
 • De rechter Alt-knop reset de rotatie-as van camera tijdelijk naar de positie van de muiscursor.
 • De ondersteuning voor de 3D Connexion muizen is verbeterd voor een betere controle over de camerarotatie.
 • Het Modeling Tool Panel heet nu het Control Panel.

Import / Export Updates

 • 3ds Files - Bijgewerkt naar de huidige bibliotheken en ondersteuning voor kleuren en texturen.
 • Obj Files - Bijgewerkt naar de huidige bibliotheken en ondersteuning voor kleuren en texturen.
 • STL Files - Bijgewerkt naar de huidige bibliotheken.
 • Tijdens het bewaren van een Evolve model met Save As, stelt een nieuwe optie u in staat alle afbeeldingen die bij het model horen ook op te slaan (Evolve Bundle).

Besturingssysteem & Lokalisatie

 • Nieuwe 64-bit applicatie voor Mac zorgt voor optimale benutting van aanwezige hardware.
 • De Evolve gebruikersinterface is nu beschikbaar in het Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Frans, Duits, Chinees, Japans en Koreaans.
 • Aziatische tekens worden nu ondersteund op Mac.
 

Inspire 2015

 • Contactopties
  De nieuwe contactopties stelt de gebruiker in staat om aangrenzende onderdelen te vinden en te bepalen of deze vast contact, glijdend contact of geen contact dienen te hebben.
 • Bevestings- en verbindingsopties
  Verbind meerdere onderdelen in een model door bouten, schroeven, pinnen of glijdende pinnen toe te voegen.
 • Zwaarterachten
  Zwaartekrachten kunnen nu toegevoegd worden via de Model Browser.
 • Nieuwe ribbon-stijl gebruikersinterface
  Nieuwe ribbon-stijl gebruikersinterface met de tools overzichtelijk geordend in tabs.

Nieuw in solidThinking 2014

 

Evolve 2014

Gebruiksinterface / Workflow
 • Snaps en sneltoetsen
  Nieuwe snaps zijn toegevoegd om het centrum van een vlak of NURBS curve te herkennen en u kunt nu ook naar randen van vlakken snappen. De sneltoetsen Alt+1, Alt+2, Alt+3 en Alt+4 activeren nu het Grid 1, 2 3 of 4. Druk Shift in om op curven en raaklijnen te snappen. Druk CTRL in om snel naar eindpunten/midpunten en draagpunten te snappen.
 • Objecten Tonen/Verbergen
  Objecten kunnen nu onafhankelijk van hun bron-objecten (on)zichtbaar gemaakt worden met de sneltoets H. Ook bron-objecten kunnen nu (on)zichtbaar gemaakt worden met Ctrl-H.
 • Objecten Isoleren
  Druk op de sneltoets i om alleen het geselecteerde object te tonen. Is niets geselecteerd? Dan worden alle objecten weer getoond.
 • Oplichten Selectie
  U kunt nu het voor-oplichten van een selectie uitzetten in de voorkeuren van solidThinking Evolve.
 • Curve-kleur
  De kleur van een curve is nu gerelateerd aan het oppervlak dat hij definieert zodat duidelijk is dat beide bij elkaar horen.
 • Eenheden Weergeven
  U kunt nu direct zien in welke eenheden u werkt achter de naam van het document in de titelbalk (mm, inch etc).
 • Achtergrondafbeeldingen
  U plaatst nu heel eenvoudig een achtergrondafbeelding in een venster om over te trekken en heeft direct toegang tot de parameters om ze te verschuiven, te roteren, verschalen, transparant te maken en aan/uit te zetten.
 • Notificatie Nieuwe Versie
  U krijgt nu automatisch bericht als er een update voor solidThinking Evolve beschikbaar is en u kunt handmatig controleren via het Help menu.

Modelleren

 • Verveelvoudig Tools
  De Replication Tools zijn verbeterd en bieden nu een eenvoudiger workflow en aanpasbaarheid.
 • Spiegel Tool
  Het spiegelgereedschap is vereenvoudigd en gaat nu standaard uit van het globale assenstelsel.
 • Afrond Tool
  Randen worden nu afgerond met G2 curve-continuiteit.
 • Deformatie Tools
  De Deformatie-gereedschappen zijn nu in de robuuste Parasolid kern verankerd en bieden meer parameters voor nog meer controle.
 • Oppervlak/Volume Tool
  De berekening voor oppervlak en volume (inhoud) zijn nu gecombineerd in een krachtigere nieuwe tool.
 • Uncombine Tool
  Het is nu heel eenvoudig om bijvoorbeeld een geïmporteerd object op te delen in de individuele onderdelen. Drukt u Ctrl in, dan ontstaan ook nog eens de individuele vlakken als losse objecten.

Renderen

 • Keyshot Live Link
  Met de nieuwe KeyShot livelink tool stuurt u uw 3D ontwerp met 1 klik naar KeyShot om het aldaar te renderen. En wijzigt uw ontwerp? Dan wijzigt uw rendering ook.
 

Inspire 2014

 • Solid Bewerkingsools
  Krachtige Booleaanse bewerkingen zijn nu mogelijk met directe visuele terugkoppeling.
 • Vereenvoudigen van Geometrie
  Verwijderen van afrondingen, gaten en uitsparingen.
 • Geconcentreerde Massa
  Creëer een geconcentreerde massa op een onderdeel of op een punt in de ruimte.
 • Conceptkeuze
  Evalueer concepten nu met een maximale stijfheid of zo u wenst een minimaal materiaalgebruik.
 • Analyse
  Analyseer nu lineair statische en normale modi op een model.
 • Verfijningsopties
  Maak oppervlakte-modellen vanuit Inspire en exporteer deze als een bewerkbaar geometrie-file voor verdere bewerking in uw CAD-pakket!

Nieuw in solidThinking 9.5

 

Evolve 9.5

Gebruikersinterface / Workflow
 • Oplichten voor selectie - Wanneer u over een object beweegt, zal deze oplichten zodat u direct ziet wat geselecteerd gaat worden als u klikt
 • Selectie overlappende objecten - Wanneer u op meer dan 1 object klikt wordt u middels een popup selectielijst gevraagd welke u selecteren wilt
 • Selectie van draagpunten - Draagpunten zijn nu verbonden door een geraamte dat direct (deels) te selecteren is
 • Draagpunten zichtbaar in Puntbewerkmodus - Draagpunten blijven zichtbaar tijdens de Puntbewerkmodus
 • (Draag)punten zichtbaar tijdens verplaatsing - (Draag)punten blijven zichtbaar tijdens verplaatsingen
 • Nudge verplaatsoptie - Objecten en Draagpunten verplaatsen met pijltjestoetsen
 • Geschiedenisboom Iconen - De geschiedenisboom is versimpeld en geeft nu ook de tool-icoontjes weer
 • Weergave gebroken geschiedenis - Terugkoppeling van gebroken geschiedenis in de geschiedenisboom.
 • Directe Verplaatsoptie - Optie in de Voorkeuren om directe verplaatsing van objecten in of uit te schakelen zodat men niet per ongeluk objecten verplaatsen kan

Modelleren

 • Directe Rib-selectie - Versimpelde workflow door het direct selecteren van ribben
 • Nieuwe Blend Curve tool - Vervangt de oude Blend Curve en biedt meer krachtige opties en een verbeterde workflow
 • Nieuwe Sweep tool - ParaSolid gebaseerd - Tool voor het creëren van oppervlakken d.m.v. meerdere profielcurven langs een pad
 • Solid/Oppervlak Offset - ParaSolid gebaseerd - Verdikken van oppervlak tot solid
 • Shell tool (Uithollen) - ParaSolid gebaseerd - Nu met variabele dikte per vlak
 • Curve Offset - ParaSolid gebaseerd - Meer opties en controles
 • Projecteren van paden - ParaSolid gebaseerd - Meer opties en controle over curveprojecties
 • Kopiëren van ribben - ParaSolid gebaseerd - Verhoogde robuustheid
 • Loft tool - Verbeterde workflow bij direct selecteren van ribben
 • Patch tool - Verbeterde workflow bij direct selecteren van ribben en toegevoegde G2 continuïteit
 • Afrond Tool - Slepen van afrondingsstraal en verbeterde geschiedenisboom
 • Dupliceer tools - Versimpelde workflow
 • Vlak-bewerkingen - Samenvoegen, Offset, uithollen en afronden - geschiedenisboom nog robuuster gemaakt

Renderen

 • Enkele bug fixes

Import/Export

 • IGES/STEP - Verbeterd en toegevoegde functionaliteit zodat CT filters curven, polymeshes en lagen ondersteunen
 • Rhino - Ondersteuning versie 5
 • STL Export - Toegevoegde optie voor het bekijken van diverse aanzichten

Plugins

 • Architectuur - Nieuwe toolcategorie voor architectonische tools

Lokalisering

 • Grafische gebruikersinterface - Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Frans, Duits, Chinees (Windows) en Japans (Windows)
 • Aziatische karakters - Alleen Windows

Besturingssystemen

 • Windows 64-bit - Nieuwe 64-bit applicatie voor Windows voor het optimaal benutten van hardware
 

Inspire 9.5

 • Massa Minimalisatie - Tijdens het optimaliseren kunnen gebruikers ervoor kiezen om de stijfheid te maximaliseren of juist de massa te minimaliseren.
 • Algemeen Werkende Kracht - Er kan nu een algemeen werkende kracht worden toegepast om de maximale spanning in het complete model te beperken.
 • Beperking van Materiaalverplaatsing - Er kan een maximale materiaalverplaatsing worden aangegeven om doorbuigingen in bepaalde richtingen te beperken.
 • Vormcontrole bij Extrusies - U heeft nu veel meer vormcontrole, doordat u zelf de richting en oriëntatie van de doorsnede kunt bepalen.
 • Taalondersteuning - Engels, Chinees, Frans, Duits, Italiaans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans worden nu ondersteund.
 
Dutch-NetherlandsEnglish (United Kingdom)
Nu Verkrijgbaar
Systeemeisen
Windows 7 of hoger
Mac OS X 10.10 of hoger
**Alleen 64-bit versies**

Intel Chip
4GB RAM (8GB aanbevolen)
OpenGL Videokaart 256+ MB

Prijs & Aanschaf
solidThinking Evolve begint vanaf:

€ 1.995,-

Klik hier voor alle prijzen.

Prijs & Aanschaf
solidThinking Inspire begint vanaf:

Bel ons!
+31 344 577 884

Klik hier voor de mogelijkheden.

Prijs & Aanschaf
solidThinking Suite begint vanaf:

Bel ons!
+31 344 577 884

Klik hier voor de mogelijkheden.

Laatste versie

Evolve:  
Mac OS X:
Windows:
2017 build 7305
2017 build 7305
Inspire:  
Mac OS X:
Windows:
2017 build 7305
2018


Upgraden


Nieuwe functies

Bestel Nu


Bestel solidThinking via onze webshop